Taze Yayın

8/recent/ticker-posts

Header Ads Widget

Karşılıksız Burs Veren Kurumlar

Yeni eğitim yılı yaklaşırken öğrencilerin en çok merak ettiği konulardan biri de; karşılıksız burs veren kurumlar. Sizler için karşılıksız burs veren kurumları bulabildiğim bilgiler ışığında sıraladım. Elbette en garanti cevapları kurumların resmi websiteleri üzerinden iletişime geçmeniz.

Karşılıksız Burs Veren Kurumlarİşte 2022 Yılı İçin Karşılıksız Burs Veren Kurumlar


Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM)

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Yükseköğrenim bursu başvuru tarihleri henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yıl başvuru işlemleri 15 Kasım-1 Ekim tarihleri arasında alınmıştı. Bu yılda benzer şekilde başvuru işlemlerinin başlaması bekleniyor. Burs almaya hak kazanan adaylara aylık 650 TL burs ödemesi yapılıyor. Sürekli bir işte çalışanlar, T.C. vatandaşı olmayanlar, polis ve askeri okul öğrencileri ile okulu uzatanlar Vakıflar Genel Müdürlüğü bursundan yararlanamıyor. KYK burs alan öğrenciler, VGM bursu alamazlar.

Detaylı Bilgi İçin : Tıkla

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV)

TÜRGEV Akademi burslarına İstanbul'daki üniversitelerin örgün eğitim programlarına devam eden lisans öğrencileri başvuru yapabiliyor. Burs almaya hak kazanan adaylara Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında toplam 9 ay boyunca burs ödeniyor. Burs ücretleri TÜRGEV Akademi Koordinatörünün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile belirlenmektedir. TÜRGEV' ayrıca Lisansüstü Araştırmacı Yetiştirme bursu kapsamında 1250 TL ile 2.500 TL burs ödemesi yapmaktadır. Bununla birlikte Hafız Barınma Bursu, Hafız Lisans Eğitim Bursu ve ortaöğretim bursu bulunmaktadır.

Detaylı Bilgi İçin : Tıkla

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)

TÜGVA tarafından ön lisans ve lisans bölümlerinde eğitim alan öğrencilere aylık 300 TL burs ödemesi yapılıyor. Bu burs ücretlerinin yeni dönemde artması bekleniyor. Henüz yeni başvuru tarihleri duyurulmadı. Önümüzdeki dönem üniversiteler açılana kadar burs başvurularının alınmaya başlanması bekleniyor. TÜGVA ayrıca öğrencilere yurt ihtiyaç bursu ve yurt başarı bursu da sağlıyor. 24 yaşından küçükler, başka kurumdan burs almayanlar, T.C. vatandaşları ve ihtiyaç sahibi öğrenciler burstan yararlanıyor.

Detaylı Bilgi İçin : Tıkla


Ahbap

Başvuru Şartları
Gelir düzeyinin yüksek olması
Lisans düzeyinde eğitim görüyor olmak
Not ortalamasının 4 üzerinden en az 2,5 olması, en fazla 3 tane dersten başarısız olması, üst sınıfa geçiş hakkının bulunması
1. sınıf öğrencilerinin ÖSYM puanın geçerli olması
Ulusal ya da uluslararasında bilim, sanat gibi yetenek gerektiren işlerde başarılı olmak

Detaylı Bilgi İçin : Tıkla

Tubitak Burs Programları 
Detaylı Bilgi İçin : TıklaM.E.B Bursu Şartları

Burs Verilecek Öğrencilerde Hangi Şartlar Aranmaktadır?
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. 22 yaşını geçmemiş olmak (2000 ve sonraki yıllarda doğmuş olmak),
3. Bu sınavın yapıldığı yıl ve daha sonraki yıllarda Mahkeme Kararı ile yaş küçültme işlemi yapmamış olmak,
4. ÖSYS tercih bildirim formunda öğretmen yetiştiren fakültelerin Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen programlarını (branşlarını) ilk beş tercihi arasında seçmiş ve bu programa ilk beş tercihinde yerleşerek (burs verilmesi planlanan branşların olduğu öğretmen yetiştiren eğitim fakültelerinin listesi ÖSYM tarafından Bakanlığımıza bildirildiği tarihten sonra açılan bölümlere yerleşenler, kontenjan ayrılmayan programları kazanan veya kontenjan ayrılmış olmakla birlikte ikinci öğretim kapsamında olan öğrenciler, açık öğretim kapsamında bulunanlar, Türkiye dışındaki devlet üniversitelerine yerleşen öğrenciler, Ek yerleştirmeyle yerleşen öğrenciler, özel yetenek sınavı ile yerleşen öğrenciler ve özel üniversitelere yerleşen öğrenciler hariç) kesin kaydını yaptırmış olmak,
5. Memuriyete atanmasına engel olacak nitelikte hükümlülüğü bulunmamak,
6. ÖSYM’ce yapılan puan sıralamasına göre, kaydolduğu program için Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen kontenjana girmiş olmak, bu programa giren Resmi Anadolu Öğretmen Lisesi mezunları için ise kontenjan sınırı aranmayacaktır.

Detaylı Bilgi İçin : Tercihler itibariyle burs başvurusu yapılmış olunuyor. Ekstra başvuru yoktur.


TSK EĞİTİM VAKFI 

BAŞVURU AŞAMASINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

İstenen belgeler “Burs Müracaat Dilekçesinde” ve söz konusu dilekçenin dipnotlarında bulunmaktadır. Eksik evrak olduğunda burs müracaatı kabul edilmemektedir.
İstenen belgeler “Burs Müracaat Dilekçesinde” belirtilen sıraya göre tanzim edilerek dağılmayacak şekilde birleştirilmelidir.
Mutlaka velinin ve öğrencinin askeri kimlik kartlarını(veli askeri kimlik kartı, çalışıyorsa birliğinden, emekliyse askerlik şubesinden onaylı olacaktır.) okunur bir şekilde göndermeleri zaruridir. Aksi takdirde burs tahakkuk ettirilmemektedir.
İlk müracaatta şehit çocuğu olmadığı halde “Şehit Çocuğu” bölümünü işaretleyerek müracaat eden öğrenciler kesinlikle bursa kabul edilmez. Engelli veya Gazi çocukları, Velisi halen çalışmaya devam ediyorsa “TSK’da Görevli Personel Çocuğu”, emekli ise “TSK’dan Emekli Personel Çocuğu”hanelerinden sisteme giriş yaparak ilgili bölümleri eksiksiz doldurmalıdırlar.
Şehit Çocuklarının, “Şehit Çocuğu” hanesinden giriş yapmayı müteakip sadece şahsi bilgilerini doldurmaları yeterli olacaktır. Şehit Çocuklarının “Öncelikli Puana Esas Bilgileri” doldurmasına gerek yoktur. Burs başvurusu yapan şehit çocukları güncel öğrenci belgesi ile şehadet belgesini mutlaka Vakıfa göndermelidir. Sonraki yıllarda burs almaları halinde sadece güncel öğrenci belgelerini göndermeleri yeterli olacaktır.
Öğrenci İkametgâh Durum Belgeleri; Ailesinin ikamet ettiği il dışında üniversite öğrenimine devam eden öğrenciler; kirada oturuyorsa e-devletten alacakları okuduğu okulun bulunduğu ile ait ikametgah belgesi, yurtta kalıyorsa yurt müdürlüğünden alacakları resmi yazıyı, orduevinde kalıyorsa Orduevi Müdürlüklerinden alınacak resmi yazıyı burs evraklarına dahil etmelidirler. Kira sözleşmelerinin hiçbir geçerliliği yoktur. Aksi takdirde aile yanında eğitime devam ettikleri değerlendirilerek puan alamazlar. (Bu nedenle kirada oturan öğrencilerin zamanında nüfus müdürlüklerine müracaat ederek nüfuslarını oturma adreslerine aldırmalarıgerekmektedir.)Veli de ikamet ettiği ile ait e-devletten alacağı ikamet belgesini mutlaka koyacaktır. Velisi ile aynı ilde ancak farklı ikametgaha sahip olan öğrencinin durumu “aile yanındadır” şeklinde değerlendirilecektir.
Öğrenci Başarı Durumu Belgesi: ÖSYM tarafından verilen “LYS Sonuçları (YGS ve Yerleştirme Puanları Dahil) Belgesi”’nin evraklara dahil edilmesi gerekmektedir. Belge okunur, isim ve okuduğu bölüme ilişkin yerleştirme sırası net görünür olmalıdır. Bu belge ile başarı durumunu kanıtlayamayan adaya puan verilmez. Dikey geçiş vb. sınavlardan alınan başarı puanı bu kapsamda değerlendirilmemektedir.
Nüfus Kayıt Örneği; Velinin bizzat kendisi tarafından e-devletten alınmalıdır. Öğrenci tarafından alındığı zaman kardeş durumu görünmediğinden ailenin üye sayısı açıkça hesaplanamamaktadır. Bu durumda “Aile Fert Sayısı” bölümünden puan alınamamaktadır.
Doktora, yükseklisans, açıköğretim ve askeri okul ile polis akademisi öğrencileri bursumuzdan faydalanamaz.
Yükseköğrenimde Okuyan Çocuk Sayısı Değerlendirme Kriteri kapsamında; yükseköğretimdeki kardeş doktora, yükseklisans, açıköğretim ve askeri okul ile polis akademisi öğrencisi ise puan verilmemektedir.
Çalışan Velilerin güncel son iki aya ait olan maaş bordrolarından birini beyan etmeleri yeterlidir. Eş çalışıyorsa gelir durumu beyan edilmeli ve maaş bordrosu ile belgelendirilmelidir. Eş çalışmıyorsa e-devletten alınacak SGK 4/a,4/b,4/c kapsamında olunmadığına dair belge eklenecektir. Aksi takdirde en yüksek gelir gurubundan işlem yapılmaktadır.
Emekli Veliler ise 4c emekli aylık bilgileri ile gelirini beyan etmelidirler. Eş içinde SGK’dan / e-devletten alınacak (4a, 4b, 4c) belgeler ile gelirleri belgelenmelidir. Aksi takdirde en yüksek gelir grubuna dahil edilerek değerlendirme yapılmaktadır. En çok ihmal edilen belge bu evraktır. Emekliler kendi gelirlerini SGK’dan aldıkları belge ile belgelerken eş gelir durumu ihmal edilmektedir. Bu da puan kaybına sebebiyet  vermektedir.
Ailenin Aylık Gelir Durumu belirtilirken maaş pusulasında ele geçen miktara lojman kirası, bireysel emeklilik, OYAK ikraz, konut kredisi vb. (OYAK üye kesintisi hariç) yasal kesintiler de dahil edilerek ailenin toplam geliri bu şekilde beyan edilmelidir.
Anne-Baba boşanma işlemi resmi olarak kesinleşmemiş olanlar Anne-Baba Birlikte seçeneğini işaretleyecektir. Kesinleşmiş mahkeme kararı yada vukuatlı nüfus kayıt örneğinde bu durumu ispatlayan belge sunulmadığı takdirde puan alamayacaktır.
Velisi TSK mensubu olan öğrenciler burs başvurusu yapabilir.
Velisi kanunen ayrı olan öğrencinin resmi velayetinin bulunduğu ebeveyninin geliri belgelenecektir.
%40 ve Üzeri Engelli Öğrenci İçin Sağlık Raporu; Tam Teşekküllü Devlet Hastanesinden alınmalıdır.
IBAN numarası mutlaka başvuruda bulunan öğrenci adına Ziraat Bankasından alınmış olmalıdır. Öğrenciye ait olmayan IBAN numarasına burs yatırılmamaktadır.
Hazırlık, Yatay ve Dikey geçişler mutlaka belgelendirilecektir. Aksi takdirde üniversiteye kayıt tarihi itibariyle yıl kaybı olarak değerlendirilerek burs verilmeyecektir.
Vakfın yurtlarının bulunduğu Ankara, İstanbul ve Eskişehir’de okuyan öğrenciler için; sayılan illerdeki yurtlarımıza müracaat etmiş ancak yurtlardan istifade edemeyenler BURS başvurusunda bulunabilecektir.
Bursa müracaat aşamasında emeklilik durumu kesinleşmeyen veliler halihazırdaki mevcut durumlarını ispata yarar belgeleri ekleyeceklerdir. 
Evraklar Burs Müracaat Dilekçesinde olduğu şekliyle hazırlanıp mutlaka posta/kargo veya elden ulaştırılacaktır. Faks ya da mail ile gönderilen evraklar dikkate alınmayacaktır.
Belgesi olmayan değerlendirme kriterleri en düşük puan esas alınarak değerlendirilmektedir.
Evrakların içine gereksiz belge veya birden fazla suret koyulmamalıdır. İncelemeyi uzatarak gereksiz zaman kaybına sebebiyet vermektedir.
Evrak gönderme aşamasında evraklar tek elden gönderilecektir, veli ve öğrenci ayrı ayrı evrak göndermeyecektir.
Evrak inceleme aşamasında eksik veya hatalı evrak olması halinde ön hak sahibine dönüş yapılmayacaktır, evrak tamamlatma uygulamamız yoktur.
TSK Eğitim Vakfı Karşılıksız Eğitim Bursu,2021-2022 Döneminde Hak sahibi bir öğrenciye 8 ay süreli ayda 300 TL. ile bir eğitim döneminde 2.400 TL. olmak üzere Vakfın mali durumu ve müracaat durumuna göre toplam 1.000 öğrenciye kadar verilecektir.

Detaylı Bilgi İçin : Tıkla


Anadolu Vakfı Bursu

Anadolu Vakfı bursu TC Vatandaşı olup, maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencileri kapsamaktadır. Yurt içindeki devlet okullarına ya da %100 burslu olarak vakıf üniversitelerinin lisans programlarına kayıtlı olmak gerekmektedir. Açık öğretim, ön lisans ve uzaktan öğretim programları kapsam dışındadır.

Detaylı Bilgi İçin : TıklaYorum Gönder

0 Yorumlar